ir-1-hero

Investor relations

Valberedningen föreslår Per Ogunro till styrelseordförande och Richard Hellekant till vice ordförande.  Omval av Ingrid Engström, Claes Ruthberg, Anna Kinberg Batra och Fredrik Lidberg samtliga för tiden fram till nästa årsstämma. Björn Sprängare har avböjt omval.Samtliga föreslagna ledamöter har anmält att de står till bolagets förfogande.

För ytterligare information kontakta:

VD, Per Ogunro 070-794 38 05

Per.ogunro@sjr.se

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2020 kl. 16:20 CET.

SJR in Scandinavia AB                             www.sjr.se

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                         Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                                    

103 91 Stockholm                                      Org nr: 556443-2929                               

Certified Advisor

Avanza                                                        www.avanza.se                                          

Box 1399                                                     E-post: ca@avanza.se

111 39 Stockholm                                      Tel: 08-409 421 20

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Finance, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag drygt 470 medarbetare och har kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de fyra dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT, Ogunsen och Wes. SJR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se

Ladda ned pressmeddelandet