Genom olika varumärken inom specifika nischer tillgodoser vi organisationers behov av kompetens

Med ett modernt arbetssätt, hållbarhet i fokus och tankar i framkant underlättar vi utvecklingen på arbetsmarknaden.

Våra varumärken

start-hero
o-element

För oss är det en självklarhet att bygga våra verksamheter hållbara med glädje på jobbet som grund

Genom en tydlig hållbarhetsstrategi vill vi göra skillnad och bidra till ett mer hållbart arbetsliv och samhälle. Strategin består av fyra fokusområden med tillhörande hållbarhetsmål: Ansvarsfullt företagande, Hållbara medarbetare, Arbetssätt som gör skillnad samt Klimatsmart verksamhet.

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi och vårt hållbarhetsarbete här.

o-element

Vår idé är att etablera, förvärva och utveckla nischade bolag som tillsammans skapar ett komplett erbjudande inom kompetens-, ledar- och talangförsörjning för våra kunder.

Våra bolag:

  • Verkar självständigt, under olika varumärken.
  • Erbjuder tjänster eller marknader som kompletterar övriga bolag i koncernen.
  • Kännetecknas av:
    • En förmåga att bygga långvariga, nära relationer med kunder, medarbetare och/eller kandidater samt andra intressenter.
    • En stark företagskultur med glädje, kundfokus och engagemang som grund.
    • En vilja att utvecklas och bidra till våra kunders förflyttning.