SJR_Final_2-02985

Moderbolaget SJR in Scandinavia AB blir Ogunsen AB

Ogunsen Executive Search har därmed också blivit SJR Executive Search

Nedan hittar du information för dig som investerare i Ogunsen AB. 

Gå till

Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

Årsredovisningar

Finansiell kalender

Styrelsen

Ledande befattningshavare

Aktien

Största ägare

Incitamentsprogram

Bolagsstyrning

Finansiell översikt

Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

Årsredovisningar

Finansiell kalender

2022

2022-02-25 kl. 08:30 Bokslutskommuniké 2021

2022-05-05 kl. 15:00 Delårsrapport Q1

2022-05-05 kl. 16:00 Årsstämma

2022-08-19 kl. 08:30 Delårsrapport Q2

2022-11-11 kl. 08:30 Delårsrapport Q3

 

2021

2021-02-26 kl. 08:30 Bokslutskommuniké 2020

2021-05-05 kl. 15:00 Delårsrapport Q1 2021

2021-05-05 kl. 16:00 Årsstämma

2021-08-20 kl. 08:30 Delårsrapport Q2 2021

2021-11-12 kl. 08:30 Delårsrapport Q3 2021

 

2020

2020-02-18 kl. 08:30 Bokslutskommuniké 2019

2020-05-05 kl. 15:30 Delårsrapport Q1 2020

2020-06-26 kl. 13:00 Årsstämma

2020-08-21 kl. 08:30 Delårsrapport Q2 2020

2020-11-13 kl. 08:30 Delårsrapport Q3 2020

2019

2019-02-15 kl. 17:30 Bokslutskommuniké 2018

2019-05-02 kl. 15:30 Delårsrapport Q1 2019

2019-05-02 kl. 16:00 Årsstämma

2019-08-20 kl. 08:30 Delårsrapport Q2 2019

2019-11-08 kl. 08:30 Delårsrapport Q3 2019

2018

2018-02-22 kl. 08:30 Bokslutskommuniké 2017

2018-04-25 kl. 16:00 Årsstämma

2018-05-29 kl. 08:30 Delårsrapport Q1 2018

2018-08-29 kl. 08:30 Delårsrapport Q2 2018

2018-11-27 kl. 08:30 Delårsrapport Q3 2018

Februari 2019 Bokslutskommuniké 2018

2017

2017-02-22 kl. 09:00 Bokslutskommuniké 2016

2017-04-27 kl. 16:00 Årsstämma

2017-05-16 kl. 09:00 Delårsrapport Q1 2017

2017-08-29 kl. 09:00 Delårsrapport Q2 2017

2017-11-28 kl. 09:00 Delårsrapport Q3 2017

Februari 2018 Bokslutskommuniké 2017

Styrelsen

Platshållarbild, visar en ikon av en person

Per Ogunro

Styrelseordförande

Close
Platshållarbild, visar en ikon av en person

Per Ogunro

Styrelseordförande

Grundare och verksam som Verkställande Direktör i SJR. Ledamot i SJR sedan 1993.

Född 1961.

Utbildning och bakgrund:

Övriga uppdrag:

Aktieägande i bolaget:
Inkl. familj 900 000 A-aktier och 1 209 299 B-aktier.

Platshållarbild, visar en ikon av en person

Claes Ruthberg

Styrelseledamot

Close
Platshållarbild, visar en ikon av en person

Claes Ruthberg

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2017.

Född 1954.

Utbildning och bakgrund:
Chalmers ingenjör, flertal styrelseuppdrag samt tidigare VD och Koncernchef för eWork.

Övriga nuvarande styrelseuppdrag:
Ledamot i Consensus, Ledamot i Precio Fishbone AB, Ledamot i Pangara AB, Ledamot i RYlive AB, Ledamot i Ecru AB.

Aktieägande i bolaget:
15 000 B-aktier

10 000 teckningsoptioner utgivna av Per Ogunro

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare

Platshållarbild, visar en ikon av en person

Ingrid Engström

Styrelseledamot

Close
Platshållarbild, visar en ikon av en person

Ingrid Engström

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2013.

Född 1958.

Utbildning och bakgrund:
Master in Applied Psychology. VD i KnowIT, Comhem, Teliainfomedia, Springtime samt Handelshögskola Executive Education.

Övriga nuvarande styrelseuppdrag:
Vice Styrelseordförande Netlight Consulting AB (publ), Styrelseledamot SiversIMA och Unibap.

Aktieägande i bolaget:
5 400 B-aktier

10 000 teckningsoptioner utgivna av Per Ogunro

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare

Platshållarbild, visar en ikon av en person

Richard Hellekant

Styrelseledamot

Close
Platshållarbild, visar en ikon av en person

Richard Hellekant

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2017.

Född 1971.

Utbildning och bakgrund:
M.SC. från Handelshögskolan. VD och grundare av PSG Capital AB. Partner och investeringsansvarig Provider Venture Partners AB. Projektledare Carnegie Investment Banking, Carnegie Investment Banking i Danmark.

Övriga nuvarande styrelseuppdrag:
Ordförande i Eurocon Consulting AB (publ)
Ledamot i PSG Capital AB

Aktieägande i bolaget:
11 900 B-aktier

10 000 teckningsoptioner utgivna av Per Ogunro

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare

Platshållarbild, visar en ikon av en person

Anna Kinberg Batra

Styrelseledamot

Close
Platshållarbild, visar en ikon av en person

Anna Kinberg Batra

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019.

Född 1970.

Utbildning och bakgrund:
Examen från Handelshögskolan i Stockholm, fördjupning i organisation och uppsats om internet och rekrytering. Studier (oavslutade) och kårordförande vid Stockholms universitet. Arbetslivserfarenhet bland annat från grundandet av Jobline/Monster och Nova100, Universum, som journalist och PR-konsult. Politiskt engagerad som sakkunnig i Bildt-regeringen, i Europaparlamentet, riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet, utskottsordförande, gruppledare och första kvinnan som partiledare för moderaterna. Leader in residence, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Swedish Space Corporation/Svenska Rymdaktiebolaget och Collector Bank AB.

Aktieägande i bolaget:
-B-aktier
10 000 teckningsoptioner utgivna av Per Ogunro

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare

 

Platshållarbild, visar en ikon av en person

Fredrik Lidberg

Styrelseledamot

Close
Platshållarbild, visar en ikon av en person

Fredrik Lidberg

Styrelseledamot

Verksam som Vice Verkställande Direktör samt styrelseledamot sedan 1993.

Född 1965.

Utbildning och bakgrund:

Övriga nuvarande styrelseuppdrag:

Aktieägande i bolaget:
525 000 B-aktier.

 

Platshållarbild, visar en ikon av en person

Christer Eriksson

Revisor

Close
Platshållarbild, visar en ikon av en person

Christer Eriksson

Revisor

Crowe Osborne AB. Revisor i SJR 1997-2001 samt 2003-ff. Auktoriserad revisor, huvudansvarig och medlem i FAR SRS, hos Crowe Osborne AB. Har varit vald revisor i SJR in Scandiavia AB (publ) sedan 2003.

Drottninggatan 89, Box 1306, 111 83 Stockholm, Tel: 08-534 80 300

Ledande befattningshavare

Platshållarbild, visar en ikon av en person

Rebecca Dellborg

Regionchef Göteborg

Close
Platshållarbild, visar en ikon av en person

Rebecca Dellborg

Regionchef Göteborg

Anställd i SJR sedan 2007.

Född 1966.

Utbildning och bakgrund:
Utbildad inom personal och arbetslivsfrågor. Regionchef på SJR sedan 2008. Lång erfarenhet från konsult- och rekryteringsbranchen samt chefspositioner.

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Zib Consulting AB och Trustp AB.

Aktieägande i bolaget:
1 650 B-aktier
Inkl.familj 48 000 teckningsoptioner varav 40 000 utgivna av Per Ogunro

Platshållarbild, visar en ikon av en person

Kent Sangler

Verkställande Direktör SJR

Close
Platshållarbild, visar en ikon av en person

Kent Sangler

Verkställande Direktör SJR

Anställd i SJR sedan 2019 men verksam på konsultbasis sedan 2003.
Född 1963.

Utbildning och bakgrund:
Utbildad i ekonomi och mental träning.
Managementkonsult med inriktning på Målstyrning, sälj, ledarskap och TQM.

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Wes
Styrelseledamot i Yennenga Progress

Aktieägande i bolaget:
5 500 B-aktier
30 000 teckningsoptioner utgivna av Per Ogunro

Platshållarbild, visar en ikon av en person

Malin Hjort

Regionchef Malmö

Close
Platshållarbild, visar en ikon av en person

Malin Hjort

Regionchef Malmö

Anställd i SJR sedan 2002.

Född 1975.

Utbildning och bakgrund:

Övriga uppdrag:

Aktieägande i bolaget:
1500 B-aktier
36 000 teckningsoptioner varav 32 000 utgivna av Per Ogunro

 

Platshållarbild, visar en ikon av en person

Michaela Björsell

HR chef

Close
Platshållarbild, visar en ikon av en person

Michaela Björsell

HR chef

Michaela Björsell
Anställd i SJR sedan 2017.

Född 1980.

Utbildning och bakgrund:
Kandidatexamen PA-programmet. Har arbetet inom HR sedan 2004.

Övriga uppdrag:

Aktieägande i bolaget:

Platshållarbild, visar en ikon av en person

Jessica Runerlöv Moberg

Regionchef Stockholm

Close
Platshållarbild, visar en ikon av en person

Jessica Runerlöv Moberg

Regionchef Stockholm

Jessica Runerlöv Moberg
Anställd i SJR sedan 1996.

Född 1970.

Utbildning och bakgrund:
Ekonomexamen med inriktning organisation & ledarskap, Stockholms Universitetet. VD/Seniorkonsult Ogunsen Executive Search, Affärsområdeschef Want Jobagent, Rekryteringschef SJR, Konsultchef SJR.

Övriga uppdrag:

Aktieägande i bolaget:
900 B-aktier
22 000 teckningsoptioner varav 18 000 utgivna av Per Ogunro

Platshållarbild, visar en ikon av en person

Elin Åkerlund

Ekonomichef

Close
Platshållarbild, visar en ikon av en person

Elin Åkerlund

Ekonomichef

Anställd i SJR sedan 2002.

Född 1980.

Utbildning och bakgrund:

Övriga uppdrag:

Aktieägande i bolaget:

Platshållarbild, visar en ikon av en person

Carolina Engström

Verkställande Direktör på WES

Close
Platshållarbild, visar en ikon av en person

Carolina Engström

Verkställande Direktör på WES

Mer info kommer. 

Platshållarbild, visar en ikon av en person

Charlotta Ezitis Holmström

Regionchef Uppsala

Close
Platshållarbild, visar en ikon av en person

Charlotta Ezitis Holmström

Regionchef Uppsala

Info kommer inom kort. 

Platshållarbild, visar en ikon av en person

Petra Förnell

Compliance Officer

Close
Platshållarbild, visar en ikon av en person

Petra Förnell

Compliance Officer

Mer info kommer. 

Aktien

SJR in Scandinavia AB (publ) introducerades på Nasdaq First North Growth Market den 6 mars 2007. Handelsbeteckningen är OGUN B.

Certified advisor: Avanza, Box 1399, 111 39 Stockholm. E-post corp@avanza.se. Telefon 08-409 421 20. www.avanza.se

Största ägare

  A-aktier B-aktier Innehav (%) Röster (%)
Ogunro, Per inkl familj 900 000 1 157 799 19,23% 54,03%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension - 1 279 138 11,95% 6,80%
Lidberg, Fredrik - 525 000 4,91% 2,79%
Nordea Investments Funds - 454 622 4,25% 2,42%
Ålandsbanken AB - 454 622 4,25% 2,42%
Mikael Gunnarsson - 312 000 2,92% 1,66%
Nordnet Pensionsförsäkring AB - 234 110 2,19% 1,25%
Nilsson, Anders - 174 000 1,63% 0,93%
Jurek Bemanning & Rekrytering AB - 151 057 1,41% 0,80%
Lindskog, Gustav - 116 460 1,09% 0,62%
Summa 900 000 4 717 500 52,50% 72,97%
Summa övriga ägare - 4 717 500 47,50% 27,03%
Summa 2020-12-30 900 000 9 800 000 100,00% 100,00%
Summa röster 2020-12-30 9 000 000 9 800 000 18 800 000 100,00%

Incitamentsprogram

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att anställda i SJR har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Syftet med de långsiktiga incitamentsprogrammen är att stimulera medarbetare till fortsatt lojalitet och fortsatta goda prestationer.

 

Finansiell översikt

MSEK 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 354,3 414,8 396,0 383,9 341,1
Rörelseresultat 14,8 24,9 37,8 40,8 35,9
Rörelsemarginal 4,2% 6,0% 9,5% 10,6% 10,5%
Balansomslutning 120,4 118,4 119,0 117,0 108,7
Eget kapital 66,2 59,7 61,0 56,6  
Soliditet 55% 47% 50% 52% 52%
Avkastning på eget kapital 18% 32% 48% 53% 50%