ir-1-hero

Investor relations

Största ägare

Största aktieägarna per 30 december 2021

Namn Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)
Ogunro, Per inkl familj 900 000 1 157 799 19,23% 54,03%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension - 1 347 386 12,59% 7,17%
Lidberg, Fredrik - 525 000 4,91% 2,79%
Nordea Nordic Small Cap Fund - 332 000 3,10% 1,77%
Gunnarsson, Mikael - 322 000 3,01% 1,71%
Ålandsbanken AB - 315 314 2,95% 1,68%
Nordnet Pensionsförsäkring AB - 252 540 2,36% 1,34%
Jurek Bemanning & Rekrytering AB - 212 500 1,99% 1,13%
Läckström, Agneta - 140 000 1,31% 0,74%
Lindskog, Gustav - 116 460 1,09% 0,62%
Summa 900 000 4 720 999 52,53% 72,98%
         
Summa övriga ägare - 5 079 001 47,47% 27,02%
Summa 2021-12-30 900 000 9 800 000 100,00% 100,00%
Summa röster 2021-12-30 9 000 000 9 800 000 18 800 000 100,00%