ir-1-hero

Investor relations

Största ägare

Största aktieägarna per 29 december 2023

Namn Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)
Ogunro, Per inkl familj 900 000 932 032 17,03 % 52,67 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension - 1 440 316 13,39 % 7,64 %
Lidberg, Fredrik - 400 000 3,72 % 2,12 %
Nordea Nordic Smal Cap Fund - 332 000 3,09 % 1,76 %
Ålandsbanken AB, W8IMY - 314 154 2,92 % 1,67 %
Gunnarsson,Mikael - 284 000 2,64 % 1,51 %
Jurek Recruitment & Consulting AB - 248 659 2,31 % 1,32 %
Jern, Henrik - 171 689 1,60 % 0,91 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB - 166 723 1,55 % 0,88 %
Läckström Ekstrand, Agneta - 150 000 1,39 % 0,80 %
Summa 900 000 4 439 573 49,63 % 71,27 %
         
Summa övriga ägare - 5 418 727 50,37 % 28,73 %
Summa 2023-12-29 900 000 9 858 300 100,00% 100,00%
Summa röster 2023-12-29 9 000 000 9 858 300 18 858 300 100,00%