ir-1-hero

Hållbarhet

Som en av Sveriges ledande verksamheter inom rekrytering och konsultuthyrning har Ogunsen ett stort ansvar att vara ett hållbart företag samt främja en hållbar arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv.

Hållbarhetsrapport 2023

Vår hållbarhetsstrategi

Ogunsen har som ledande princip att aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling genom att affärsverksamheten ska bedrivas på ett sätt som upprätthåller Ogunsens värderingar samt visar respekt för människor, samhälle och miljö.

Ogunsens hållbarhetsstrategi består av fyra fokusområden med tillhörande hållbarhetsmål; Ansvarsfullt företagande, Hållbara medarbetare, Arbetssätt som gör skillnad samt Klimatsmart verksamhet.

Ogunsen Hållbarhetsstrategi

Ett aktivt hållbarhetsarbete

Vi är stolta över våra 30 år av framgång och fortsätter vårt hållbarhetsarbete med ambitionen att bidra till ett mer hållbart arbetsliv och samhälle. Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del av verksamheten och vårt dagliga arbete.

Ogunsen 30 år hållbarhet

Certifierat ledningssystem för kvalitet- och miljö

Vi har sedan många år tillbaka ett certifierat ledningssystem för kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001). Att vårt ledningssystem är certifierat visar på att vi har en effektiv styrning och kontinuerligt arbetar med förbättring. Det hjälper oss i vårt arbete att utnyttja tid och resurser på bästa möjliga sätt, stöttar medarbetarna i deras arbete och gör att vi lättare kan möte våra kunders förväntningar på våra tjänster.          

 

 

 

 

 

 

En hållbar arbetsmarknad

Vår verksamhet handlar om att få människor och företag att utvecklas. Därför arbetar vi aktivt med mångfald, jämställdhet och inkludering.

o-element

Executive Search med fokus på mångfald och inkludering

Ökad mångfald i ledningar och styrelser leder till förbättrad konkurrenskraft, lönsamhet och attraktionskraft på marknaden. Sedan starten 2011 har Ogunsens dotterbolag Wes rekryterat fler än 1200 ledare till chefsroller och styrelseuppdrag, varav 70 % av de tillsatta kandidaterna är kvinnor och 30 % har internationell bakgrund.

o-element

Samarbete med stiftelsen Mitt Liv

Sedan 2014 har Ogunsen samarbetat med organisationen Mitt Liv som arbetar för integration och mångfald på arbetsmarknaden. Tack vare vårt samarbete med Mitt Liv har vi kontinuerligt kunnat kompetensutveckla våra medarbetare och chefer i ett inkluderande förhållningssätt samtidigt som vi haft förmånen att bygga ett stort och värdefullt nätverk.

o-element

Samarbete med Yennenga Progress

Yennenga Progress är ett kompetensnätverk som arbetar med hållbar samhällsuppbyggnad i utvecklingsländer – med fokus på utbildning, hälsa och entreprenörskap. Sedan 2012 har vi ett nära samarbete med organisationen för att bidra till deras betydelsefulla och livsviktiga arbete i västafrikanska Burkina Faso.

o-element

Framtidens kvinnliga ledare

Sedan 2015 har dotterbolaget Wes samarbetat med Ledarna i processen att identifiera och utse Framtidens kvinnliga ledare, en lista på 75 framstående unga kvinnliga chefer som utmärkt sig genom sitt ledarskap och gör skillnad. 

image
o-element

Ogunsen har tilldelats EcoVadis silvermedalj för sitt hållbarhetsarbete

Ogunsens hållbarhetsarbete har granskats av EcoVadis, ett oberoende analysföretag som utvärderar företags hållbarhetsarbete. Silvermedaljen har tilldelats efter en omfattande genomgång av Ogunsens arbete. EcoVadis bedömning bygger på 21 kriterier inom områdena miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, affärsetik och hållbara inköpsprocesser. Metoden bygger på internationella CSR-standarder inklusive Global Reporting Initiative (GRI), FN:s Global Compact och ISO 26000.

EcoVadisSilverMedal

Ta del av hållbarhetsrapporten här

Hållbarhetsrapport

cta-letter-element