ir-1-hero

Hållbarhet

Som en av Sveriges ledande verksamheter inom rekrytering och konsultuthyrning har Ogunsen ett stort ansvar att vara ett hållbart företag samt främja en hållbar arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv.

Hållbarhetsrapport 2022

o-element

Ogunsen har tilldelats EcoVadis silvermedalj för sitt hållbarhetsarbete

Ogunsens hållbarhetsarbete har granskats av EcoVadis, ett oberoende analysföretag som utvärderar företags hållbarhetsarbete. Silvermedaljen har tilldelats efter en omfattande genomgång av Ogunsens arbete. EcoVadis bedömning bygger på 21 kriterier inom områdena miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, affärsetik och hållbara inköpsprocesser. Metoden bygger på internationella CSR-standarder inklusive Global Reporting Initiative (GRI), FN:s Global Compact och ISO 26000.

EcoVadisSilverMedal
o-element

En hållbar arbetsmarknad

Vår verksamhet handlar om att få människor och företag att utvecklas. Därför arbetar vi aktivt med mångfald, jämställdhet och inkludering.

o-element

Executive Search med fokus på mångfald och inkludering

Ökad mångfald i ledningar och styrelser leder till förbättrad konkurrenskraft, lönsamhet och attraktionskraft på marknaden. Sedan starten 2011 har Ogunsens dotterbolag Wes rekryterat fler än 900 ledare till chefsroller och styrelseuppdrag, varav 75 % av de tillsatta kandidaterna är kvinnor och 40 % har internationell bakgrund.

o-element

Samarbete med stiftelsen Mitt Liv

Sedan 2014 har Ogunsen samarbetat med organisationen Mitt Liv som arbetar för integration och mångfald på arbetsmarknaden. Tack vare vårt samarbete med Mitt Liv har vi kontinuerligt kunnat kompetensutveckla våra medarbetare och chefer i ett inkluderande förhållningssätt samtidigt som vi haft förmånen att bygga ett stort och värdefullt nätverk.

o-element

Diversity Impact Awards

Dotterbolaget WES driver sedan 2018 initiativet Diversity Impact Awards i syfte att hylla ledare, företag och organisationer som driver på utvecklingen inom mångfald och inkludering. Priset delas årligen ut i tre kategorier till Sveriges främsta ledare, företag och initiativ som under året har skapat konkret förändring inom området.

o-element

Framtidens kvinnliga ledare

Sedan 2015 har dotterbolaget WES samarbetat med Ledarna i processen att identifiera och utse framtidens kvinnliga ledare.

image
o-element

Vår hållbarhetsagenda

Ogunsen har som ledande princip att aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling genom att affärsverksamheten ska bedrivas på ett sätt som upprätthåller Ogunsens värderingar samt visar respekt för människor, samhälle och miljö.

Ogunsens hållbarhetsagenda består av fyra fokusområden med tillhörande hållbarhetsmål; Ansvarsfulla affärer, Hållbara medarbetare, Klimatsmart verksamhet samt Samarbeten och ideella engagemang.

Ta del av hållbarhetsrapporten här

Hållbarhetsrapport

cta-letter-element