ir-1-hero

Investor relations

Ledande befattningshavare

Kent Sangler

Kent Sangler

Verkställande direktör

Stäng
Kent Sangler

Kent Sangler

Verkställande direktör

Anställd i Ogunsen sedan 2019 men verksam på konsultbasis sedan 2003.

Född 1963.

Utbildning och bakgrund:
Utbildad i ekonomi och mental träning.
Managementkonsult med inriktning på Målstyrning, sälj, ledarskap och TQM.

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Wes
Styrelseledamot i Yennenga Progress

Aktieägande i bolaget:
10 207 B-aktier


Carolina Engström

Carolina Engström Lökken

Verkställande direktör Wes

Stäng
Carolina Engström

Carolina Engström Lökken

Verkställande direktör Wes

Anställd i Wes sedan 2021

Född 1979

Utbildning och bakgrund:

Fil.kand i Statsvetenskap, Stockholms universitet
Styrelseutbildning 2020
Executive Management program 2014-2015
Tidigare ledande befattningar på Alumni AB och organisationen Friends.

Övriga uppdrag:

Ordförande, Creador AB
Ledamot Deb. advisory Board

Aktieägande i bolaget:
4 000 teckningsoptioner

SJR-styrelsen-Fredrik-Lidberg-rekrytering-konsultbranschen

Fredrik Lidberg

vice Verkställande direktör

Stäng
SJR-styrelsen-Fredrik-Lidberg-rekrytering-konsultbranschen

Fredrik Lidberg

vice Verkställande direktör

Anställd i Ogunsen sedan 1993.

Född 1965.

Utbildning och bakgrund:

Övriga uppdrag:

Aktieägande i bolaget:
400 000 B-aktier

Michaela Björsell

Michaela Björsell

HR chef

Stäng
Michaela Björsell

Michaela Björsell

HR chef

Anställd i Ogunsen sedan 2017.

Född 1980.

Utbildning och bakgrund:
Kandidatexamen PAO-programmet. Har arbetat inom HR sedan 2004.

Övriga uppdrag:

Aktieägande i bolaget:


Elin Åkerlund

Elin Åkerlund

CFO

Stäng
Elin Åkerlund

Elin Åkerlund

CFO

Anställd i Ogunsen sedan 2002.

Född 1980.

Utbildning och bakgrund:

Övriga uppdrag:

Aktieägande i bolaget:
4 000 B-aktier


Petra Förnell

Petra Förnell

Compliance and Sustainability Officer

Stäng
Petra Förnell

Petra Förnell

Compliance and Sustainability Officer

Anställd i Ogunsen sedan 2019.

Född 1970

Utbildning och bakgrund:
Jur.kand. Uppsala Universitet
Tidigare VD för Lemontree Enterprise Solutions AB och Commercial Director på Logica.

Övriga uppdrag:

Aktieägande i bolaget: