ir-1-hero

Investor relations

Finansiell kalender

Kalendarium

Kommande rapporttillfällen och bolagsstämmor

Finansiell kalender  
2022-02-25 kl 08:30 Bokslutskommuniké 2021
2022-05-05 kl 15:00 Delårsrapport Q1 2022
2022-05-05 kl 16.00 Årsstämma
2022-08-19 kl 08:30 Delårsrapport Q2 2022
2022-11-11 kl 08:30 Delårsrapport Q3 2022
2023-02-28 kl 08:30 Bokslutskommuniké 2022
2023-05-05 kl 16:00 Årsstämma
2023-05-26 kl 08:30 Delårsrapport Q1 2023
2023-08-29 kl 08:30 Delårsrapport Q2 2023
2023-11-21 kl 08:30 Delårsrapport Q3 2023

IR kontakt

Kent Sangler

Kent Sangler

Verkställande direktör

Stäng
Kent Sangler

Kent Sangler

Verkställande direktör