ir-1-hero

Investor relations

Finansiell kalender

Kalendarium

Kommande rapporttillfällen och bolagsstämmor

 

2024-02-23 kl 08:30 Bokslutskommuniké 2023
2024-04-18 kl 16:00 Årsstämma
2024-05-16 kl 08:30 Delårsrapport Q1 2024
2024-08-23 kl 08:30 Delårsrapport Q2 2024
2024-11-08 kl 08:30 Delårsrapport Q3 2024

IR kontakt

Kent Sangler

Kent Sangler

Verkställande direktör

Stäng
Kent Sangler

Kent Sangler

Verkställande direktör