ir-1-hero

Investor relations

Mot bakgrund av den rådande osäkerheten med anledning av utbrottet av covid-19 har styrelsen beslutat att senarelägga årsstämman. Kallelsen till årsstämman kommer att offentliggöras den 28 maj 2020 och årsstämman kommer att hållas kl. 13:00 den 26 juni 2020.Bolaget har en god finansiell ställning men det är idag osäkert hur rådande situation kommer att påverka bolaget. Styrelsen utvärderar därför utdelningsförslaget om SEK 1,60 per aktie. Styrelsen bedömer att senareläggningen av årsstämma ökar den finansiella visibiliteten och kommer att möjliggöra en välgrundad bedömning av utdelningsförslaget. Vidare information gällande nytt utdelningsförslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen den 28 maj 2020.För ytterligare information kontakta:

VD, Per Ogunro 070-794 38 05

Per.ogunro@sjr.se

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2020 kl. 15:00 CET.

SJR in Scandinavia AB                             www.sjr.se

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                         Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                                    

103 91 Stockholm                                      Org nr: 556443-2929                               

Certified Advisor

Avanza                                                        www.avanza.se                                          

Box 1399                                                     E-post: ca@avanza.se

111 39 Stockholm                                      Tel: 08-409 421 20

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Finance, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag drygt 470 medarbetare och har kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de fyra dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT, Ogunsen och Wes. SJR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se

Ladda ned pressmeddelandet