ir-1-hero

Investor relations

Med anledning av den ekonomiska osäkerhet som råder till följd av det globala utbrottet av Covid 19 har styrelsen i SJR in Scandinavia AB (publ) beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget till årsstämman 2020 om en utdelning på 1,60 SEK per aktie.

Effekterna av spridningen av det nya coronaviruset samt dess ekonomiska följdverkningarna är i dagsläget svåra att förutse. Mot bakgrund av den ekonomiska osäkerheten anser styrelsen att det av försiktighetsskäl är motiverat att dra tillbaka utdelningsförslaget och att föreslå stämman 2020 att ingen utdelning ska betalas ut för räkenskapsåret 2019.

För ytterligare information kontakta:

VD, Per Ogunro 070-794 38 05

Per.ogunro@sjr.se

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2020 kl. 15:45 CET.

SJR in Scandinavia AB                                  www.sjr.se

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                             Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                                    

103 91 Stockholm                                        Org nr: 556443-2929                                 

Certified Advisor

Avanza                                                         www.avanza.se                                           

Box 1399                                                     E-post: ca@avanza.se

111 39 Stockholm                                        Tel: 08-409 421 20

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Finance, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag drygt 470 medarbetare och har kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de fyra dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT, Ogunsen och Wes. SJR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se

Ladda ned pressmeddelandet