ir-1-hero

Investor relations

Pressmeddelande 2021-07-12 14:30

SJR in Scandinavia AB:s (publ) rörelseresultat för andra kvartalet 2021 förväntas uppgå till cirka 11,8 MSEK

SJR in Scandinavia AB (publ) publicerar varken intäkts- eller resultatprognoser. Då marknadens förväntningar avseende andra kvartalet 2021 bedöms understiga resultatet som kommer att presenteras, offentliggörs resultatet tidigare. Rörelseresultatet för andra kvartalet förväntas preliminärt uppgå till 11,8 MSEK. Nettoomsättning för andra kvartalet förväntas preliminärt uppgå till 104,6 MSEK.

Resultatet för andra kvartalet presenteras i sin helhet den 20 augusti 2021 kl 08:30. Ingen ytterligare information lämnas dessförinnan. Här publicerat resultat är preliminärt.

Rapporten för andra kvartalet är inte föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information kontakta:

VD, Kent Sangler, 070-557 73 90

Kent.sangler@sjr.se

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2021 kl. 14:30 CET.

SJR in Scandinavia AB                            www.sjr.se

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                       Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                                  

103 91 Stockholm                                     Org nr: 556443-2929                            

Certified Advisor

Avanza                                                        www.avanza.se                                        

Box 1399                                                   E-post: ca@avanza.se

111 39 Stockholm                                     Tel: 08-409 421 20

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Finance, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag drygt 470 medarbetare och har kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de fyra dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT, Ogunsen och Wes. SJR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se

Ladda ned pressmeddelandet