ir-1-hero

Investor relations

SJR in Sweden AB startar verksamhet i Uppsala den 1 september 2019.

För mer information kontakta:

Per Ogunro, Verkställande direktör  

Tel: 070-794 38 05 

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019 kl. 14.00 CET. 


SJR in Scandinavia AB (publ)                  www.sjr.se                                                                                        

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                         Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                                    

103 91 Stockholm                                      Org nr: 556443-2929

Certified Advisor 

Avanza                                                        www.avanza.se                                        

Box 1399                                                     E-post: corp@avanza.se

111 39 Stockholm                                      Tel: 08-409 421 20

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Finance, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag cirka 500 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de fyra dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT, Ogunsen och Wes. SJR är noterat på First North och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se 

Ladda ned pressmeddelandet