ir-1-hero

Investor relations

SJR:s VD Per Ogunro svarar på frågor om hur väl den finansiella utvecklingen under Q3 stämde överens med de egna förväntningarna, om oron på marknaden har påverkat bolaget i tilltagande utsträckning under kvartalet, hur kunderna som prioriterar bemanning framför rekrytering resonerar och signalerna om framtidstron, de större ramavtal som tecknats under året samt om det har skett någon strukturell förändring i branschen under de senaste två åren som påverkar hur bolaget drabbas om ekonomin på allvar skulle vända nedåt.

Ladda ned pressmeddelandet