ir-1-hero

Investor relations

Ogunsen AB:s (publ) rörelseresultat för fjärde kvartalet 2021 förväntas uppgå till 15,0-16,0 MSEK

Ogunsen AB (publ) publicerar varken intäkts- eller resultatprognoser. Då marknadens förväntningar avseende fjärde kvartalet 2021 bedöms understiga resultatet som kommer att presenteras, offentliggörs resultatet tidigare. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet förväntas preliminärt uppgå till 15,0-16,0 MSEK. Nettoomsättning för fjärde kvartalet förväntas preliminärt uppgå till cirka 122,0 MSEK.

Resultatet för fjärde kvartalet presenteras i sin helhet den 25 februari 2021 kl. 08:30. Ingen ytterligare information lämnas dessförinnan. Här publicerat resultat är preliminärt.

För ytterligare information kontakta:

VD, Kent Sangler, 070-557 73 90

Kent.sangler@sjr.se

Denna information är sådan information som Ogunsen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2022 kl. 14:55 CET.

Ogunsen AB                                                               www.ogunsen.se

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                                   Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                                                      

103 91 Stockholm                                                    Org nr: 556443-2929                                          

Certified Advisor

Avanza                                                                           www.avanza.se                                                        

Box 1399                                                                       E-post: ca@avanza.se

111 39 Stockholm                                                    Tel: 08-409 421 20

Ogunsen är moderbolaget i en koncern som ska förse näringslivet med kompetens. Genom olika varumärken inom specifika nischer tillgodoser vi organisationers behov. Med ett modernt arbetssätt och tankar i framkant underlättar vi utvecklingen på arbetsmarknaden. Sedan 1993 har koncernen byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet där personlig service och kvalitet är utmärkande.

Koncernen består av moderbolaget Ogunsen, samt de fyra dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT, Ogunsen Executive Search och Wes. Vi har kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Helsingborg.

Ogunsen är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Läs mer om oss på www.ogunsen.se

Ladda ned pressmeddelandet