ir-1-hero

Investor relations

Marknaden minskar · Omsättningen för första halvåret 2009 uppgick till 67,4 MSEK (73,0 motsvarande samma period föregående år). Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 0,4 MSEK (9,0), vilket ger en rörelsemarginal om 0,6 % (12,3). · Resultat efter skatt uppgick till 0,3 MSEK (6,6). · Resultat per aktie uppgick till 0,08 SEK (1,89). · Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 31,7 MSEK (37,7). Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till –0,6 MSEK (4,7), vilket ger en rörelsemarginal om –2,0 % (12,4). Under andra kvartalet har fokus skett på att skära ned kostnader samt att öka försäljningen i koncernen. Personalnedskärningar har skett med ca 15 % av kontorspersonalen. Dessa kostnadsnedskärningar ger resultat under tredje kvartalet. Orderingången har sjunkit i hela koncernen, men Stockholmsområdet går bättre än övriga koncernen. Moderbolaget SJR uppvisar en omsättningsnedgång under kvartalet. Personalnedskärningar har skett. Resultatet är positivt, men betydligt sämre vid en jämförelse med föregående år. De åtgärder som skett under andra kvartalet kommer att påverka resultatet positivt under förutsättning att marknaden omsättningsmässigt håller sig på nuvarande nivåer. Student & Workers redovisar en fortsatt omsättningsökning, men resultatet är ej tillfredställande. Personalnedskärningar har skett under kvartalet som får resultat under kvartal tre. Ogunsen är nystartat och går enligt plan. Inga personalnedskärningar har skett. Sammanfattningsvis är den marknad som koncernen verkar inom klart tuffare vid en jämförelse med föregående år. Det är ökad konkurrens om de uppdrag som finns ute på marknaden. Kvalité är viktigt på en mognande marknad. SJR har som fokus att bli ännu mer kvalitativa i våra tjänster. I detta ingår bl.a. en ISO-certifiering som sker under året. Vår bedömning är fortfarande att SJR:s inriktning på personlig service och kvalitet är ett framgångskoncept. För mer information, kontakta: Per Ogunro, Verkställande Direktör, tel. 070-794 38 05

Ladda ned pressmeddelandet