ir-1-hero

Investor relations

God tillväxt och ökad rörelsemarginal

Perioden juli - september

  • Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0)
  • Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket ger en rörelsemarginal om 11,0 % (10,4)
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,3 MSEK (5,6)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,81 SEK (1,61)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,4 MSEK (4,1)

Perioden januari – september

  • Omsättningen uppgick till 240,7 MSEK (219,3), vilket ger en tillväxt om 9,7 % (23,8)
  • Rörelseresultatet uppgick till 24,9 MSEK (22,3) vilket ger en rörelsemarginal om 10,4 % (10,2)
  • Resultat efter skatt uppgick till 19,4 MSEK (17,4)
  • Resultat per aktie uppgick till 5,55 SEK (4,98)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,6 MSEK (12,9)

Vd:s kommentar

Tillväxten inom bemanningsbranschen uppgick under andra kvartalet 2015 till 15,8 %. Inom Ekonomi/Finans där SJR verkar uppgick tillväxten till 21 %. SJR:s tillväxt under andra kvartalet uppgick till 13 %. Tillväxten fortsätter även under tredje kvartalet för SJR, men på en något lägre nivå 6,5 %. Rörelsemarginalen har glädjande ökat till 11,0 %.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

I samtliga regioner är det högtryck och har varit så under hela året. Dotterbolaget SW som har störst tillväxtpotential har haft en stark uppgång under hela året.

Orderingången under fjärde kvartalet är god och jag bedömer att 2015 kommer att bli SJR:s bästa år någonsin.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Ladda ned pressmeddelandet