ir-1-hero

Investor relations

Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal


Perioden juli – september

  • Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5)
  • Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket ger en rörelsemarginal om 10,8 % (11,0)
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,7 MSEK (6,3)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,64 SEK (0,6)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,1 MSEK (2,4)

Perioden januari – september

  • Omsättningen uppgick till 251,7 MSEK (240,7), vilket ger en tillväxt om 4,8 % (9,7)
  • Rörelseresultatet uppgick till 26,1 MSEK (24,9) vilket ger en rörelsemarginal om 10,4 % (10,4)
  • Resultat efter skatt uppgick till 20,4 MSEK (19,4)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,94 SEK (1,85)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,7 MSEK (19,6)

Vd:s kommentar

Omsättningen i Bemanningsbranschen ökade under andra kvartalet med 9,8 %. Inom Ekonomi/finans där moderbolaget SJR verkar uppgick tillväxten till 8 %. SJR hade under samma period en tillväxt på 6,2 %.

Tredje kvartalet som inkluderar semestermånaderna juni, juli samt augusti och som för branschen är ett kvartal där tillväxten brukar stagnera visar SJR en tillväxt 7,7 %.  Rörelsemarginalen är på fortsatt god nivå med 10,8%.

Andelen rekrytering av omsättningen uppgår under kvartalet till 11 %, vilket är en procentenhet högre än motsvarande period föregående år. Våra kunder väljer i allt större utsträckning att rekrytera över våra konsulter vilket vi ser som en kvalitetsstämpel att vi lyckas attrahera de bästa kandidaterna. Prognos för fjärde kvartalet är ytterligare uppgång inom rekryteringen .

Den positiva trenden i marknaden håller i sig och det råder högtryck i bemanningsbranschen. Orderingången är hittills under fjärde kvartalet fortsatt god . Summeringen av 2016 blir sannolikt en ökad omsättning med ett tillfredställande rörelseresultat.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. 

Per Ogunro, Verkställande Direktör

SJR in Scandinavia AB (publ) är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi/Finans. SJR är noterat på First North och bolaget Certified Advisor är Avanza Bank.

Ladda ned pressmeddelandet