ir-1-hero

Investor relations

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Perioden juli - sep

  • Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 %

  • Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7) vilket ger en rörelsemarginal om 10,4 % (8,6)

  • Resultat efter skatt uppgick till 5,6 MSEK (3,7)

  • Resultat per aktie uppgick till 1,61 SEK (1,04)

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,1 MSEK (8,4)

Perioden januari – september

  • Omsättningen uppgick till 219,3 MSEK (177,3), vilket ger en tillväxt om 23,8 %

  • Rörelseresultatet uppgick till 22,3 MSEK (13,7) vilket ger en rörelsemarginal om 10,2 % (7,8)

  • Resultat efter skatt uppgick till 17,4 MSEK (10,9)

  • Resultat per aktie uppgick till 4,98 SEK (3,06)

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,9 MSEK (11,6)

Vd:s kommentar

Omsättningen i bemanningsbranschen ökade under andra kvartalet med 5,3 % jämfört med motsvarande period föregående år. Inom yrkesområdet Ekonomi/Finans där SJR verkar sjönk omsättningen under andra kvartalet med 2 %.

Omsättningen för SJR ökade under andra kvartalet med 19,7 % och under det tredje kvartalet med inte mindre än 29,0 %. Ökningen beror på såväl högre volym som pris. Ökad volym har skett på samtliga marknader SJR verkar, dvs. Stockholm, Göteborg och Malmö . Ökad volym har också medfört förbättrat rörelseresultat för koncernen. Andelen rekrytering har sjunkit inom koncernen från 14 % till 11 % på två år. Åtgärder för att höja andelen rekrytering har påbörjats. SJR:s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att ta marknadsandelar.

Orderingången är hittills under det fjärde kvartalet god. Det finns när denna rapport ges, goda förutsättningar för en fortsatt bibehållen positiv utveckling under fjärde kvartalet 2014.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Ladda ned pressmeddelandet