ir-1-hero

Investor relations

Stabilisering av marknadsläget · Omsättningen för de första tre kvartalen 2009 uppgick till 97,0 MSEK (105,9 motsvarande period föregående år). Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1,3 MSEK (12,3), vilket ger en rörelsemarginal om 1,4 % (11,6). · Resultat efter skatt uppgick till 1,0 MSEK (9,1). · Resultat per aktie uppgick till 0,28 SEK (2,61). · Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 29,5 MSEK (32,9). Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 0,9 MSEK (3,4), vilket ger en rörelsemarginal om 3,1 % (10,3). Marknaden har stabiliserats och nedgången har avstannat. De personalnedskärningar som skett har gett resultat från och med september månad. Koncernen uppvisar en förbättrad rörelsemarginal vid en jämförelse med föregående kvartal. Moderbolaget SJR har följt med den allmänna nedgången som varit på marknaden och kontoren i Stockholm och Malmö uppvisar sjunkande omsättning och marginaler. Göteborgskontoret redovisar en uppgång trots nedåtgående marknad. Student & Workers redovisar en ökad omsättning, trots sjunkande marknad. Bolaget verkar inom en större marknad än moderbolaget och har därför en större tillväxtspotential på sikt. Ogunsen ökar sin omsättning men är fortfarande i uppbyggnadsfas och redovisar ett negativt resultat. Under september månad har efterfrågan ökat inom hela koncernen vilket medfört en ökad optimism inför fjärde kvartalet. Prognosen för fjärde kvartalet är därför högre omsättning och förbättrad rörelsemarginal. Enligt statistik från de Almegaanslutna företagen sjönk den allmänna bemanningsmarknaden med 26 % under tredje kvartalet . Sektorn ekonomi och finans sjönk med 30 % samtidigt som SJR minskat med 10 %. För mer information, kontakta: Per Ogunro, Verkställande Direktör, tel. 070-794 38 05

Ladda ned pressmeddelandet