ir-1-hero

Investor relations

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal


Perioden januari – mars 2017

  • Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7)
  • Rörelseresultatet uppgick till 10,5 MSEK (8,8) vilket ger en rörelsemarginal om 10,6 % (10,4)
  • Resultat efter skatt uppgick till 8,2 MSEK (6,9)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,78 SEK (0,65)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,1 MSEK (4,1)

Vd:s kommentar

Under 2016 ökade bemanningsbranschen med 9 % och omsatte ca 27,1 miljarder kr, vilket motsvarar ca 1,6 % av den sysselsatta befolkningen som är knappt 5 miljoner människor. Av detta ökade affärsområdet Ekonomi/Finans med 9 % och omsatte ca 2,5 miljarder kr. Tillväxten motsvarar arbetsmarknadens ökning enligt statistik från Almega bemanningsföretagen. SJR ökade under motsvarande period med 4 %.

SJR:s fokus är att växa med lönsamhet, vilket betyder att prioritet är lönsamhet först, därefter tillväxt. Första kvartalet indikerar nu att även tillväxten återigen är på väg åt rätt håll.

Efterfrågan på SJR:s tjänster är fortsatt god och förväntas så vara under hela 2017. Digitaliseringen skapar nya möjligheter att nå kunder och kandidater. Detta medför att förändringar inom branschen sker snabbare och att nytänkande möjliggörs . SJR:s ambition är att ligga i framkant vid dessa förändringar.

Personlig service och hög kvalitet i våra tjänster är våra framgångsfaktorer, detta kommer att vara fokus under 2017. Min prognos för 2017 är förbättrad tillväxt vid en jämförelse med föregående år och fortsatt god lönsamhet.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

SJR in Scandinavia AB (publ) är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi/Finans. SJR är noterat på First North och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank.

Ladda ned pressmeddelandet