ir-1-hero

Investor relations

Fortsatt hög rörelsemarginal

Perioden januari - mars

  • Omsättningen uppgick till 84,7 MSEK (84,1), vilket motsvarar en tillväxt om 0,7 % (9,4)
  • Rörelseresultatet uppgick till 8,8 MSEK (8,6) vilket ger en rörelsemarginal om 10,4 % (10,3)
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,9 MSEK (6,7)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,96 SEK (1,92)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,1 MSEK (8,6)
  • Avstämningsdag för aktiesplit om 3 nya aktier för en befintlig är bestämd till 2016-05-31


Vd:s kommentar

Under 2015 ökade bemanningsbranschen med 15 % och nådde den högsta omsättningen någonsin. Under fjärde kvartalet ökade omsättningen med 17 %. Den största tillväxttakten uppnåddes 2015 i Södra Sverige och Västra Sverige med över 30 % -iga tillväxttal. Tillväxten i Stockholm var lägre och uppgick till knappt 8 %.

För SJR ökade omsättningen 2015 med 10 %. Även för SJR var tillväxten högre i Södra Sverige och Västra Sverige än för Stockholm. Under första kvartalet 2016 var tillväxten begränsad för SJR och uppgick till 0,7 %. Rörelsemarginalen ökade till 10,4 %, huvudsakligen till följd av att andelen rekrytering ökade till 13 % (12 %) av den totala omsättningen. Vi upplever nu en högkonjunktur inom bemanningsbranschen och jag bedömer att framtiden ser ljus ut för SJR.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

SJR in Scandinavia AB (publ) är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi/Finans. SJR är noterat på First North och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank.

Ladda ned pressmeddelandet