ir-1-hero

Investor relations

Ökad omsättning med bra rörelseresultat


Perioden januari - mars

  • Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4)

  • Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket ger en rörelsemarginal om 10,3 % (10,6)

  • Resultat efter skatt uppgick till 6,7 MSEK (6,4)

  • Resultat per aktie uppgick till 1,92 SEK (1,82)

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,6 MSEK (5,1)

Vd:s kommentar

SJR redovisar all time high för första kvartalet 2015 avseende både omsättning och rörelseresultat. Under första kvartalet 2015 ökade SJR omsättningen med 9,4 %. Det största skälet till att SJR kan fortsätta att öka sin tillväxt är det målmedvetna och strukturerade sätt som SJR arbetar med sina kunder och medarbetare.

Statistik från Bemanningsbranschen visar att den totala omsättningsökningen under fjärde kvartalet 2014 uppgick till 2,4 % jämfört med motsvarande period föregående år. Inom Ekonomi/Finans där SJR verkar gick omsättningen ned med 1 % under fjärde kvartalet. För SJR ökade omsättningen under fjärde kvartalet med 12,4 % jämfört med året innan. SJR:s marknadsandel inom Ekonomi/Finans uppgick under 2014 till 12,4 % (10,1 %).

Orderingången är fortsatt god och jag bedömer att tillväxten fortsätter att öka.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Ladda ned pressmeddelandet