ir-1-hero

Investor relations

Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat

Perioden januari - mars

  • Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 10,6 % (7,3)
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,4 MSEK (3,7)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,82 SEK (1,01)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,1 MSEK (1,1)

Vd:s kommentar

Återhämtningen inom bemanningsbranschen har börjat. Under 2013 minskade omsättningen med 1 %, men under det fjärde kvartalet 2013 ökade omsättningen med 5,4 %. Inom området Ekonomi/Finans där SJR verkar minskade omsättningen 2013 med 6 %. Under fjärde kvartalet 2013 minskade omsättningen med 5 %.

SJR fortsatte att ta marknadsandelar och ökade omsättningen under 2013 med 12 % och under fjärde kvartalet ökade omsättningen för SJR med 21,9 %. Första kvartalet 2014 ökade omsättningen för SJR med 23,4 % jämfört med motsvarande kvartal 2013. Någon statistik för branschen finns ännu inte tillgängligför 2014, men ett par av de noterade företagen har redovisat en nedgång med 15 – 18 % för verksamheten i Sverige under det första kvartalet.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Orderingången är fortsatt god, men antalet arbetsdagar under andra kvartalet är lägre än föregående år. Jag ser med tillförsikt fram mot fortsättningen av året.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Ladda ned pressmeddelandet