ir-1-hero

Investor relations

Ökad omsättning

Perioden januari – mars

  • Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)
  • Resultat efter skatt uppgick till 3,5 MSEK (3,4)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,01 SEK (0,96)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,1 MSEK (8,3)

Vd:s kommentar

Under 2012 minskade omsättningen inom bemanningsbranschen med 1 % och där minskningen under det fjärde kvartalet uppgick till 4 %. Inom den sektor där SJR verkar Ekonomi, Bank & Finans minskade omsättningen under 2012 med 9 %, varav under det fjärde kvartalet 2012 med 12 %. SJR ökade omsättningen under det första kvartalet 2013 med 6 % jämfört med motsvarande period föregående år trots att antalet arbetsdagar under kvartalet var 3,2 % färre än under föregående år. SJR fortsätter därmed att ta marknadsandelar.

SJR har noterat sin högsta kvartalsomsättning sedan fjärde kvartalet 2011. Marknaden känns mer positiv än motsvarande period föregående år. Samtliga regioner uppvisar samma trend. Inom EU-området indikerar dock trenden fortsatt tuffa tider för 2013.

Rörelsemarginalen uppgick till 6,9 %, vilket är något sämre än motsvarande period föregående år och skälet är den satsning som SJR gjort på säljsidan för att kunna öka försäljningen och ta marknadsandelar.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Ladda ned pressmeddelandet