ir-1-hero

Investor relations

Omsättningsökning på avtagande marknad

  • Omsättningen för första kvartalet 2012 uppgick till 58,7 MSEK (53,5 motsvarande period föregående år).
  • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 4,5 MSEK (6,8), vilket ger en rörelsemarginal om 7,7 % (12,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till 3,4 MSEK (5,0).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,96 SEK (1,44).

Marknaden är avvaktande och inflödet av uppdrag är på en något lägre nivå än föregående år. Nedgången är dock mer kontrollerad än under 2008. Oroligheter i omvärlden gör att svenska företag är avvaktande inför framtiden.

Antal förfrågningar på rekryteringstjänster har gått ner något mer än konsulttjänster. Omsättningen har ökat med 10 % jämfört med föregående år.

Koncernen har under året nyanställt kontorsanställda detta för att öka kvalitén i våra tjänster samt att kunna ta ytterligare marknadsandelar . På sikt blir detta en god investering . Kontorspersonalen är idag 66 anställda att jämföra med 57 föregående år.

I vår strävan att växa planeras det för ytterligare kontor för dotterbolaget SW inom kort. SW finns idag i Stockholm, Göteborg och Malmö och nyetableringen planeras att ske i Uppsala.

Ogunsen som erbjuder högkvalitativa rekryterings- och interimslösningar på managementnivå för

privat och offentlig sektor inom specialistområdena Ledning, IT samt Ekonomi/Finans/Försäkring har etablerat sig på marknaden och gör sitt bästa kvartal hittills.

Sedan SJR noterades på First North 2007 har företaget fördubblat omsättningen från 110 MSEK till 220 MSEK år 2011. SJR:s ambition är att ytterligare fördubbla omsättningen under en 3-5 års period.

SJR:s satsning på kvalité och personlig service skall fortsätta på samma ambitionsnivå.

För mer information, kontakta:

Per Ogunro, Verkställande Direktör, tel. 070-794 38 05

Ladda ned pressmeddelandet