ir-1-hero

Investor relations

Ökad efterfrågan på samtliga marknader · Omsättningen för första kvartalet 2010 uppgick till 40,9 MSEK (35,7 motsvarande samma period föregående år) · Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 3,3 MSEK (1,0), vilket ger en rörelsemarginal om 8,2 % (2,9). · Resultat efter skatt uppgick till 2,4 MSEK (0,8). · Resultat per aktie uppgick till 0,70 SEK (0,22). Koncernen uppvisar ökad efterfrågan på samtliga enheter och tar marknadsandelar bland de Almegaanslutna bemanningsföretagen . Omsättningen ökade med ca 15 % från 35,7 MSEK till 40,9 MSEK . Ett fokus på förbättring av kvalité i verksamheten samt ökade försäljningsinsatser ger resultat. Det är en jämn efterfrågeökning inom koncernen, detta innebär att efterfrågan på konsulttjänster och rekryteringstjänster ökar inom samtliga enheter. Antalet anställda konsulter har ökat under kvartalet. Nyanställningar av administrativpersonal planeras under året. Det finns vid rapporttillfället inga tecken på att efterfrågeökningen skulle avmattas. Prognosen för kvartal 2 2010 är förbättrad omsättning samt förbättrat rörelseresultat vid en jämförelse med kvartal 2 2009. Statistiskt har de Almegaanslutna företagen en fortsatt tuff marknad. Affärsområdet ekonomi, bank & finans omsätter första kvartalet 508 MSEK vilket är en minskning med 12 % vid en jämförelse med kvartal 1 föregående år. På de lokala marknaderna var nedgången 5 % i Stockholm (282 MSEK), 32 % i västra Sverige, (80 MSEK), 18 % i Södra Sverige (58 MSEK). För mer information, kontakta: Per Ogunro, Verkställande Direktör, tel. 070-794 38 05

Ladda ned pressmeddelandet