ir-1-hero

Investor relations

Försämrat marknadsklimat· Omsättningen för första kvartalet 2009 uppgick till 35,7 MSEK (35,3 motsvarande samma period föregående år)

· Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 1,0 MSEK (4,3), vilket ger en rörelsemarginal om 2,9 % (12,1).

· Resultat efter skatt uppgick till 0,8 MSEK (3,2).

· Resultat per aktie uppgick till 0,22 SEK (0,92).Konkurrensen om uppdragen på marknaden hårdnar. Ökade insatser på försäljningsområdet gör att SJR ej uppvisar en omsättningsnedgång för koncernen. SJR:s omsättning för kvartal 1 är 35,7 MSEK (35,3).

Rörelseresultatet påverkas av den allmänna konjunkturnedgången samt de nyetableringar som skett under år 2008.

SJR finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Konjunkturnedgången har påverkat samtliga regioner, mest drabbade är Göteborg och Malmö. SJR fortsätter sin satsning på försäljning inom samtliga regioner.

Marknaden inom bemanning avseende ekonomi, bank och finans år 2008 omsatte enligt de Almegaanslutna företagen ca 2 712 MSEK. Stockholmsområdet omsatte 1 341 MSEK, Västra Sverige 590 MSEK, Södra Sverige 380 MSEK.


För mer information, kontakta:

Per Ogunro, Verkställande Direktör, tel. 070-794 38 05

Ladda ned pressmeddelandet