ir-1-hero

Investor relations

Perioden april – juni

  • Omsättningen ökade till 55,6 MSEK (54,3), vilket motsvarar en tillväxt om 2,4 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 4,4 MSEK (6,0) vilket ger en rörelsemarginal om 7,8 % (11,0)
  • Resultat efter skatt uppgick till 3,2 MSEK (4,4)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,92 SEK (1,26)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,7 MSEK (4,5)

Perioden januari – juni

  • Omsättningen ökade till 114,2 MSEK (107,8), vilket ger en tillväxt om 5,9 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 8,9 MSEK (12,8) vilket ger en rörelsemarginal om 7,8 % (11,9)
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,6 MSEK (9,4)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,88 SEK (2,70)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,7 MSEK (5,4)

Vd:s kommentar

Marknaden för bemanningstjänster har varit fortsatt avvaktande under andra kvartalet. Vi visar tillväxt, men i en lugnare takt. Jämfört med första halvåret föregående år, är marknadsförutsättningarna sämre. Försämringen började märkas under andra halvan av förra året. Kvaliteten är en väldigt viktig faktor i vårt erbjudande och tillväxt får inte ske på bekostnad av denna. Lönsamheten i basverksamheten har varit oförändrad under kvartalet. Marginalförsämringen hittills i år härrör i huvudsak från ökade kostnader för investeringen i ett nytt kontor i Uppsala samt nyanställningar av kontorspersonal.

Digitala kanaler för marknadsföring och som ingångar till duktiga medarbetare blir alltmer betydelsefulla. Sociala medier är därför viktiga satsningsområden för SJR. Under året har vi ökat vår närvaro på och användandet av sociala medier i vår verksamhet och fortsätter framgångsrikt att bygga relationer med kunder och duktiga medarbetare den vägen.

Jag anser att det är en viktig del i vårt CSR arbete att hjälpa andra människor. Dotterbolaget SW har därför startat ett program för volontärarbete. För tredje gången har SW i år under en tvåveckorsperiod skickat volontärer till ett barnhem i Ghana. Deltagarna bloggar och vistelsen dokumenteras också genom en filminspelning som sedan används vid personal-och kundträffar. Programmet visar att man med ganska små medel och ett stort hjärta kan man skapa förbättring och förändring för andra människor.

Den avvaktande marknaden under det första halvåret påverkar inte SJR:s ambition att fördubbla omsättningen under en 3-5 årsperiod. Marknaden växer långsiktigt och uppkomsten av nya affärsområden tillsammans med kundernas ökade acceptans för att kontinuerligt använda konsulter även på fler områden i sin verksamhet, borgar för fortsatt tillväxt. Kortsiktigt väntas dock marknaden präglas av en något avvaktande hållning, tydligare för rekrytering än för konsulttjänster. Behovet av flexibilitet i kundernas organisationer kommer att medföra att efterfrågan av konsulter kommer att vara fortsatt god.

SJR:s satsning på specialisering och hög kvalitet betalar sig även i en sämre marknad. Kvalitet, specialisering, personligt engagemang och snabbhet är våra ledord. Det är garantin för vår framgång.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Ladda ned pressmeddelandet