ir-1-hero

Investor relations

Bästa halvåret hittills, ökat rörelseresultatet +47% .
  • Omsättningen för första halvåret 2011 uppgick till 107,8 MSEK (85,1 motsvarande period föregående år). Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 12,8 MSEK (8,5), vilket ger en rörelsemarginal om 11,9 % (10,1).
  • Resultat efter skatt uppgick till 9,4 MSEK (6,2).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,70 SEK (1,80).
  • Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 54,3 MSEK (44,2). Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 6,0 MSEK (5,2), vilket ger en rörelsemarginal om 11,0 % (11,9).

Efterfrågan har varit stabil under hela första halvåret och uppgången är konstant. En omsättningsökning har skett med cirka 27 % vid en jämförelse med samma period föregående år. Samtliga regioner uppvisar en ökning.

Medelantalet anställda under perioden var 307 att jämföra med 244 föregående period. Rörligheten på arbetsmarknaden är god i samtliga regioner och inga tecken på konjunkturavmattning råder vid denna rapportering till marknaden.

Orderingången i augusti månad är på rekordnivå då koncernen erhållit ett flertal stora rekryteringsuppdrag från välrenommerade företag i näringslivet. Prognosen för tredje kvartalet är därför fortsatt gynnsam.

Enligt statistik från de Almegaanslutna företagen, omsatte sektorn ekonomi, bank & finans 1 191 Mkr under första halvåret vilket är en ökning med cirka 16 % jämfört med föregående år. SJR har under första halvåret tagit ytterligare marknadsandelar. Satsningen på specialisering, kvalitet och personlig service fortsätter röna framgång.

För mer information, kontakta:

Per Ogunro, Verkställande Direktör, tel. 070-794 38 05

Ladda ned pressmeddelandet