ir-1-hero

Investor relations

Fortsatt positiv marknad

  • Omsättningen för första halvåret 2010 uppgick till 85,1 MSEK (67,4 motsvarande period föregående år). Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 8,5 MSEK (0,4), vilket ger en rörelsemarginal om 10,1 % (0,6). 
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,2 MSEK (0,3).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,80 SEK (0,08).
  • Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 44,2 MSEK (31,7). Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 5,2 MSEK (-0,6), vilket ger en rörelsemarginal om 11,9 % (-2,0).

 

Samtliga kontor uppvisar tillväxt i de olika regionerna. Vid en jämförelse med föregående år är det en kraftig ökning av orderingången inom koncernen. Under hösten planeras ytterligare nyanställningar för att möta den ökade efterfrågan. 

Under andra kvartalet har efterfrågan på rekryteringstjänster ökat mer än konsultförfrågningar. Den ökningen har medfört förbättrade rörelsemarginaler. Antalet anställda konsulter har fortsatt att öka under andra kvartalet. Fokus på att marknadsföra SJR gentemot sökanden till rekryteringstjänster och konsulttjänster kommer att ske under andra halvåret.

Under juli och augusti månad minskar verksamheten på grund av semestrar. Tendensen under 2000-talet är också att semestrar förskjuts inom den sektor SJR koncernen verkar, till att senareläggas till augusti månad mot tidigare juli månad. Prognosen vid rapporteringstillfället är därför något mer svårbedömd, men det finns inga tecken på att någon förändring av konjunkturen sker under andra halvåret. Trenden inom verksamheten är klart positiv.

Fokus inom koncernen är att förbättra kvalitén internt och externt.  SJR:s inriktning på personlig service och kvalité är ett framgångskoncept.

 

För mer information, kontakta:

 Per Ogunro, Verkställande Direktör, tel. 070-794 38 05

Ladda ned pressmeddelandet