ir-1-hero

Investor relations

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal

Perioden april – juni

  •  Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1)
  •  Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2) vilket ger en rörelsemarginal om 10,0 % (10,0)
  •  Resultat efter skatt uppgick till 6,8 MSEK (6,4)
  •  Resultat per aktie uppgick till 0,65 SEK (0,61)
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,5 MSEK (8,5)

Perioden januari – juni

  •  Omsättningen ökade till 171,9 MSEK (166,3), vilket ger en tillväxt om 3,4 % (11,2)
  •  Rörelseresultatet uppgick till 17,4 MSEK (16,8) vilket ger en rörelsemarginal om 10,2 % (10,1)
  •  Resultat efter skatt uppgick till 13,6 MSEK (13,1)
  •  Resultat per aktie uppgick till 1,30 SEK (1,25)
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,6 MSEK (17,2)

Vd:s kommentar

Under första kvartalet 2016 ökade bemanningsbranschens omsättning med 9,0 %. Starkast var tillväxten i västra och södra Sverige. Inom området Ekonomi/Finans där SJR verkar var tillväxten 6,0 %. För SJR var tillväxten under första kvartalet 2016 0,7 %.

Under andra kvartalet 2016 har SJR ökat omsättningen med 6,2 % med fortsatt god rörelsemarginal om 10,0 %. Andelen rekrytering av omsättningen uppgår till 14 % jämfört med 11 % under föregående år, vilket påverkar lönsamheten positivt.

Vi befinner oss i en högkonjunktur och samtliga regioner har ett högt tryck. Det finns inga indikationer som tyder på att detta kommer ändras under de närmaste kvartalen. Prognosen ser därför fortsatt god ut för SJR.

Vår målsättning är att öka omsättningen med bibehållen rörelsemarginal. Under första halvåret har vi anställt personal för att möjliggöra expansion. Detta bör få effekter under 2017.  

Per Ogunro, Verkställande Direktör

SJR in Scandinavia AB (publ) är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi/Finans. SJR är noterat på First North och bolaget Certified Advisor är Avanza Bank.

Ladda ned pressmeddelandet