ir-1-hero

Investor relations

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet

Perioden april – juni

  • Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 %

  • Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal om 9.6 % (7.5)

  • Resultat efter skatt uppgick till 5.5 MSEK (3.5)

  • Resultat per aktie uppgick till 1.56 SEK (1.01)

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3.7 MSEK (2.1)

Perioden januari – juni

  • Omsättningen ökade till 149.5 MSEK (123.1), vilket ger en tillväxt om 21.6 %

  • Rörelseresultatet uppgick till 15.1 MSEK (9.1) vilket ger en rörelsemarginal om 10.1 % (7.4)

  • Resultat efter skatt uppgick till 11.8 MSEK (7.3)

  • Resultat per aktie uppgick till 3.38 SEK (2.02)

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8.8 MSEK (3.1)

Vd:s kommentar

Statistiken från bemanningsföretagen visar en ökning av omsättningen med 9 % för det första kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period 2013. Inom yrkesområdet Ekonomi/Finans där SJR verkar ökade omsättningen med 1 % för 2014 jämfört med 2013. SJR:s omsättning för första kvartalet ökade med 23,4 % vilket bekräftar att SJR fortsätter ta marknadsandelar. Under andra kvartalet ökade omsättningen för SJR med 19,7 %.

Trots att antalet arbetsdagar under andra kvartalet 2014 var 1,7 % färre ökade SJR:s omsättning med 19,7 %. Andra kvartalet innehåller helgdagar och ”klämdagar” vilket minskar omsättning och rörelsemarginal. Rörelsemarginalen var trots detta 9,6 % vilket är bra. Orderingången har varit konstant under året vilket gör att prognosen för andra halvåret är förbättrad omsättning samt förbättrat rörelseresultat.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Ladda ned pressmeddelandet