ir-1-hero

Investor relations

Fortsatt lönsam tillväxt

Perioden april – juni

  • Omsättningen ökade till 60,5 MSEK (55,6), vilket motsvarar en tillväxt om 8,6 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 4,1 MSEK (4,4) vilket ger en rörelsemarginal om 6,8 % (7,8)
  • Resultat efter skatt uppgick till 3,2 MSEK (3,2)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,91 SEK (0,92)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,1 MSEK (-2,7)

Perioden januari – juni

  • Omsättningen ökade till 122,4 MSEK (114,2), vilket ger en tillväxt om 7,2 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 8,4 MSEK (8,9) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,8)
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,8 MSEK (6,6)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,93 SEK (1,88)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,1 MSEK (5,7)

Vd:s kommentar

I bemanningsbranschen fortsätter omsättningen att minska. Under första kvartalet 2013 minskade uthyrning med 12 % och rekrytering med 9 % jämfört med motsvarande period under 2012. Inom det område där SJR verkar minskade omsättningen under första kvartalet 2013 med 12 %. Statistik för andra kvartalet släpps efter denna rapport men trenden är enligt min bedömning nedåtgående .

SJR fortsätter att ta marknadsandelar med lönsamhet. Under första kvartalet 2013 ökade omsättningen med 5,8 % och under det andra kvartalet 2013 med 8,6 %. Rörelsemarginalen har minskat till 6,8 %. Största anledningen härtill är att andelen rekrytering har minskat från 15 % till 12 % av omsättningen under det andra kvartalet 2013 samt den fortsatta satsning SJR gjort på säljsidan.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Ladda ned pressmeddelandet