ir-1-hero

Investor relations

Successiv ökad orderingång
 

Perioden juli-september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 76,1 MSEK (100,4), vilket motsvarar en negativ tillväxt om -24,2 % (10,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,3 MSEK (10,0) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9% (9,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,1 MSEK (7,7)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,38 SEK (0,72)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,38 SEK (0,72)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,8 MSEK (5,8)

Perioden januari-september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 263,6 MSEK (309,0), vilket motsvarar en negativ tillväxt om -14,7 % (3,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,5 MSEK (18,1) vilket ger en rörelsemarginal om 4,0 % (5,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 8,0 MSEK (13,9)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,75 SEK (1,30)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,75 SEK (1,30)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,1 MSEK (9,0)

Viktiga händelser under tredje kvartalet kvartalet

Den pågående pandemin har haft fortsatt negativ påverkan på verksamheten under kvartal 3. Omsättningen för rekryteringsverksamheten är fortsatt mycket negativt påverkad jämfört med föregående år, medan omsättningen för konsultverksamheten klarar sig bättre. I vanlig ordning påverkar sommarmånaderna dessutom omsättningen negativt under kvartal 3 på grund av semestrar.

Vi har under året anpassat verksamheten till rådande marknadssituation. Lönsamheten har förbättrats i regionerna Stockholm och Väst under kvartal 3 jämfört med kvartal 2 och region Syd har en fortsatt bra lönsamhet mot bakgrund av rådande situation.

Korttidspermitteringar har till viss del fortsatt under kvartalet, dock utan att äventyra marknadsbearbetning och leverans ställt mot rådande efterfrågan.

Orderingången har successivt ökat under senare hälften av kvartal 3 och vi ser en fortsatt successiv ökning även under början av kvartal 4. Det är svårt att prognosticera under nuvarande situation. Marknadsefterfrågan fortsätter att påverkas av hur pandemin utvecklas och eventuella restriktioner.

Vi har fokus på marknadsbearbetning och att leverera med kvalitet. Vi har en historik av att ta marknadsandelar i en svår marknad, vår ambition är att göra det även denna gång.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

Coronapandemin har som beskrivits i denna rapport haft en fortsatt betydande negativ påverkan på stora delar av verksamheten även tredje kvartalet. Osäkerheten på marknaden kvarstår och påverkar oss efter rapportperiodens utgång. Utöver detta har inga väsentliga händelser inträffat efter rapportperiodens utgång.

Kent Sangler, Verkställande Direktör

Stockholm 2020-11-13

För mer information kontakta:

Kent Sangler, Verkställande Direktör

Tel: 070-557 73 90

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 novmber 2020 kl. 08:30 CET.

SJR in Scandinavia AB                              www.sjr.se

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                    Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                        

103 91 Stockholm                              Org nr: 556443-2929                       

Certified Advisor

Avanza                                             www.avanza.se                                

Box 1399                                         E-post: ca@avanza.se

111 39 Stockholm                              Tel: 08-409 421 20

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Finance, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag cirka 420 anställda och har kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de fyra dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT, Ogunsen och Wes. SJR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se

Ladda ned pressmeddelandet