ir-1-hero

Investor relations

Bästa kvartalet hittills.

  • Omsättningen för första kvartalet 2011 uppgick till 53,5 MSEK (40,9 motsvarande period föregående år).
  • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,8 MSEK (3,3), vilket ger en rörelsemarginal om 12,8 % (8,2).
  • Resultat efter skatt uppgick till 5,0 MSEK (2,4).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,44 SEK (0,70).

Uppgången fortsätter för koncernen och ökad efterfrågan råder för rekryterings och konsult-verksamheterna. Omsättningen fortsätter uppåt med 30 % jämfört med samma period föregående år.

SJR:s verksamhet fortsätter att växa. Detta innebär att ytterligare nyanställningar sker inom koncernen, vilket skall ge ytterligare skjuts till tillväxten under slutet av detta år och början på nästa. Medelantalet anställda ökade med 24 % till 296 anställda under första kvartalet.

Kvartal 2 i år har fler helgdagar eftersom påsken inföll senare än vanligt. Detta innebär att tillväxten under kvartal 2 kan dämpas något. Utifrån konjunkturcykeln uppvisar dock verksamheten fortsatt uppgång.

Statistik från de Almegaanslutna företagen uppvisar en total uppgång på marknaden med 40 % för hela branschen. Det yrkesområde som SJR till stor del verkar inom ekonomi, bank & finans uppvisar en uppgång på 17 %. Detta innebär att SJR fortsätter att ta marknadsandelar under kvartalet. Satsningen på specialisering, kvalitet och personlig service fortsätter att röna framgång .

För mer information, kontakta:

Per Ogunro, Verkställande Direktör, tel. 070-794 38 05

Ladda ned pressmeddelandet