ir-1-hero

Investor relations

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet


Perioden oktober-december

 • Omsättningen uppgick till 90,3 MSEK (88,7), vilket motsvarar en tillväxt med 1,9 % (12,5)
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,8 MSEK (10,4),vilket ger en rörelsemarginal om 10,9 % (11,7)
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,3 MSEK (7,7)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,70 SEK (0,73)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,3 MSEK (12,6)

Perioden januari – december

 • Omsättningen uppgick till 342,0 MSEK (329,4), vilket ger en tillväxt om 4,0 % (10,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till 35,9 MSEK (35,3), vilket ger en rörelsemarginal om 10,5 % (10,8)
 • Resultat efter skatt uppgick till 27,7 MSEK (27,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,64 SEK (2,58)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29,9 MSEK (32,2)
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning med 2,55 kronor per aktie (2,47), vilket motsvarar en direktavkastning om 6,1 % (beräknat på slutkursen 2017-02-21)

Vd:s kommentar

Tillväxten har under året varit stabil och lönsamheten i koncernen är fortsatt god, vilket medför att SJR för femte året i rad uppvisar en ökad rörelsevinst. Stadig omsättningsökning har skett sedan 2009. 

Under 2016 har tillväxten varit starkast i region syd och region väst. Åtgärder har under året skett för att öka tillväxten i Stockholmsregionen, vilket vi hoppas skall ge effekt under 2017. 

Marknaden har varit stark under året och det ser i nuläget ut som att den kommer fortsätta att vara stark under 2017. Efterfrågan på våra tjänster är fortsatt stor och rörligheten på arbetsmarknaden är god.

Digitaliseringen gör att nya sökvägar uppkommer med nya idéer om möten med kunder och kandidater.

Framgångsfaktorn för SJR är personlig service och att ge hög kvalitet. Detta arbetssätt kommer att vara fortsatt viktigt i det personliga mötet med våra kunder och kandidater.

SJR koncernen kommer även fortsättningsvis att vara ett specialiserat rekryterings- och konsultföretag med olika affärsområden. 

Per Ogunro, Verkställande Direktör

SJR in Scandinavia AB (publ) är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi/Finans. SJR är noterat på First North och bolaget Certified Advisor är Avanza Bank.

Ladda ned pressmeddelandet