ir-1-hero

Investor relations

God tillväxt med ökad lönsamhet

Perioden oktober-december

 • Omsättningen uppgick till 88,7 MSEK (79,0), vilket motsvarar en tillväxt med 12,5 % (12,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,4 MSEK (7,5) vilket ger en rörelsemarginal om 11,7 % (9,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,7 MSEK (5,5)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,20 SEK (1,56)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,6 MSEK (10,1)

Perioden januari – december

 • Omsättningen uppgick till 329,4 MSEK (298,2), vilket ger en tillväxt om 10,4 % (20,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till 35,3 MSEK (29,8) vilket ger en rörelsemarginal om 10,8 % (10,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till 27,1 MSEK (22,9)
 • Resultat per aktie uppgick till 7,75 SEK (6,55)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32,2 MSEK (23,0)
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning med 7,40 kronor per aktie (6,20)

Vd:s kommentar

SJR har upplevt ännu ett rekordår med ökningar inom både rekrytering och konsultverksamheten. Den bästa utvecklingen har vi haft i region Syd där vi med ökat säljfokus och större tillgänglighet nådde en tillväxt på hela 45 %. Även dotterbolaget SW in Scandinavia har haft ett mycket bra år och har ökat inom alla affärsområden med cirka 35 %. Dessa ökningar visar återigen att vi harstort förtroende hos våra kunder, duktiga medarbetare och en vinnande affärsmodell.

Fjärde kvartalet är all time high både omsättning och resultatmässigt i koncernen. Rekrytering ökar till 15 % av omsättningen vilket påverkar rörelsemarginalen positivt.

Vi är inne i en högkonjunktur och efterfrågan ökar på samtliga enheter, vilket är mycket glädjande. Detta medför också att det har blivit svårare att hitta rätt konsulter och under året har vi därför satsat på att finna rätt personer genom olika tjänster och lösningar online. En investering som vi kommer ha stor nytta av framöver.

Viktiga framgångsfaktorer för SJR är våra värderingar, personlig service och kvalité. Vi har tydliga interna strukturer hur vi skall arbeta. Mitt motto är att man skall ha kul på jobbet och att värna om våra medmänniskor.

Även 2016 har potential att bli ett mycket bra år för SJR. Vi är i början av en högkonjunktur, vilket i kombination med vår starka position och våra kompetenta medarbetare ger oss mycket bra förutsättningar inför framtiden. Dessutom kommer vi att under 2016 lansera nya affärsområden, för att ytterligare stärka vårt erbjudande och för att nå våra högt satta expansionsmål.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Ladda ned pressmeddelandet