ir-1-hero

Investor relations

All time high

Perioden oktober-december

 • Omsättningen uppgick till 70,3 MSEK (57,6), vilket motsvarar en tillväxt med 21,9 %
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (3,7) vilket ger en rörelsemarginal om 11,7 % (6,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,1 MSEK (3,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,74 SEK (0,87)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,4 MSEK (2,4)

Perioden januari – december

 • Omsättningen uppgick till 247,6 MSEK (220,7), vilket ger en tillväxt om cirka 12,0 %
 • Rörelseresultatet uppgick till 21,9 MSEK (16,0) vilket ger en rörelsemarginal om 8,9 % (7,3)
 • Resultat efter skatt uppgick till 16,8 MSEK (11,8)
 • Resultat per aktie uppgick till 4,80 SEK (3,36)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,9 MSEK (8,7)
 • Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning med 4,50 kronor per aktie

Vd:s kommentar

Bemanningsbranschens statistik uppvisar för de tre första kvartalen en minskning av omsättningen med 4 % i jämförelse med föregående period förra året. Inom området ekonomi/finans var nedgången 6 % vid en jämförelse med föregående år. Området ekonomi/finans omsatte de första tre kvartalen ca 1, 5 miljarder kr, vilket var ca 10 % av den totala Bemanningbranschens omsättning.

SJR har under denna period fortsatt ta marknadsandelar. Ett antagande är att SJR:s marknadsandel ökat mer än föregående år. Detta kan bekräftas först när statistiken avseende helåret 2013 från Bemanningsbranschen släpps. Tillväxten på helåret för SJR-koncernen är 12 % i jämförelse med föregående år 1 %. Andelen rekrytering på helåret för koncernen var 14 % (14). Uthyrning stod för 86 % (86).

Fjärde kvartalet indikerar en uppgång på marknaden. En omsättningsökning har skett inom samtliga regioner. Orderingången är klart bättre än motsvarande period föregående år. En tydlig uppgång för SJR-koncernen började redan under kvartal fyra förra året. Kvartal fyra 2013 uppvisar en ökad uppgång i orderstocken.

Den allmänna nedgången på marknaden har främst påverkat dotterbolagen. Den tuffa konkurrensen på deras marknader har gjort att de satsningar vi gjort ej gett den utdelning vi prognostiserat, varken omsättningsmässigt eller resultatmässigt. Samtliga dotterbolag uppvisar positiva resultat fjärde kvartalet. Extra satsningar sker därför på dotterbolagen under 2014. Våra förväntningar på dotterbolagen är högre relativa omsättningsökningar än för moderbolaget SJR.

Moderbolaget SJR har under helåret gått bra i samtliga regioner och uppvisar omsättningsökningar samt positiva resultat. Fjärde kvartalet är all time high omsättningsmässigt samt resultatmässigt. Den trend vi ser i nuläget medför att vi tror på fortsatt ökad omsättning och förbättrat resultat för 2014. SJR har en god finansiell ställning och därför föreslår styrelsen en utdelning om 4,50 kr per aktie. Vår satsning på personlig service och kvalité fortsätter.

I vår marknadsföring använder vi epitetet ”finding excellence”. Det är därför med glädje som vi kan meddela att vi förlängt vårt sponsorkontrakt med simmerskan Therese Alshammar inför hennes satsning mot OS i Rio de Janeiro 2016.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Ladda ned pressmeddelandet