ir-1-hero

Investor relations

Ökad orderingång noteras

Perioden oktober-december

 • Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 %
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal om 7,5 % (10,3)
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,0 MSEK (4,5)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,87 SEK (1,29)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,4 MSEK (3,6)

Perioden januari – december

 • Omsättningen uppgick till 222,5 MSEK (219,9), vilket ger en tillväxt om cirka 1 %
 • Rörelseresultatet uppgick till 17,8 MSEK (25,0) vilket ger en rörelsemarginal om 8,0 % (11,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till 13,0 MSEK (18,4)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,73 SEK (5,26)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,8 MSEK (12,9)
 • Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning med 3,50 kronor per aktie

Vd:s kommentar

Statistik från bemanningsbranschen visar en uppgång med 1 procent för hela branschen för de första tre kvartalen 2012, men under tredje kvartalet en nedgång med 2 %. Inom yrkesområdet Ekonomi/Finans var nedgången under de första tre kvartalen 8 % och under det tredje kvartalet 12 %. Det är mot den bakgrunden glädjande att kunna konstatera att SJR tar marknadsandelar där omsättningen för helåret 2012 ökade med 1 % trots att antalet arbetsdagar var 1,2 % lägre än under föregående år.

För det fjärde kvartalet sjönk omsättningen för SJR med 3 %, vilket motsvarar det mindre antalet arbetsdagar under kvartalet. Min tro är att SJR kan öka marknadsandelen i det för branschen försämrade läget genom det systematiska och strukturerade sätt som vi arbetar med våra kunder. Det krävs för närvarande mer säljkraft för att få konsult- och rekryteringsuppdrag. Det är anledning till att rörelsemarginalen gått ned till nivån 8,0 % mot 11,4 % under föregående år.

Ogunsen har under året uppnått god lönsamhet och har utökat sitt affärsområde till att omfatta även rekrytering inom IT sektorn. Såväl moderbolaget som SW och Ogunsen visar goda resultat.

Vid en jämförelse med föregående år har orderingången i januari 2013 ökat med 15 %. Samtliga bolag i koncernen upplever att marknaden nu inte visar en nedgång, utan är svagt på väg uppåt. Det är dock för tidigt att fastställa om uppgången är beständig.

SJR har en god finansiell ställning och det är därför som styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 kr per aktie. Det visar på en tillförsikt för framtiden där SJR:s satsning på specialisering och hög kvalitet skall medföra fortsatt ökning av marknadsandelen och där vår ledstjärna är ”Finding Excellence”.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Ladda ned pressmeddelandet