ir-1-hero

Investor relations

All Time High igen

  • Omsättningen 2011 uppgick till 219,9 MSEK (177,1). Rörelseresultatet uppgick till 25,0 MSEK (21,2), vilket ger en rörelsemarginal om 11,4 % (12,0). 
  • Resultat efter skatt uppgick till 18,4 MSEK (15,5).
  • Resultat per aktie uppgick till 5,26 SEK (4,43).
  • Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 60,4 MSEK (49,4). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 6,2 MSEK (6,1), vilket ger en rörelsemarginal om 10,3 % (12,5).
  • Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning med 4,80 kronor per aktie.

Återigen ett toppår med ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat. Oroligheterna på den finansiella marknaden har ej påverkat koncernen, trots att koncernens huvudområden inom rekrytering och konsultverksamhet är ekonomi, bank och finans. Samtliga regioner uppvisar en positiv utveckling. Omsättningsökningen för helåret 2011 blev 25 % . Rörelseresultatet har ökat med 18 %.

Återigen ett bra år för båda dotterbolagen SW(tidigare Student & Workers) samt Ogunsen med en tillväxt på 40 % och en förbättring av rörelseresultatet med 77 %. SW och Ogunsen arbetar mot white-collarsektorn.

Moderbolaget har ökat sin omsättning med 17 % och rörelseresultatet med 2 %. Samtliga bolag inom koncernen uppvisar positiva rörelseresultat.

Vid en jämförelse mellan första kvartalet och fjärde kvartalet 2011 har koncernen ökat omsättningen med 13 %.

Den marknad koncernen arbetar mot har stabiliserats under andra halvåret, dock har uppgången på marknaden avmattats. SJR-koncernen kommer under 2012 fortsätta arbetet med att ta ytterligare marknadsandelar. Fokus inom koncernen är att förbättra den personliga servicen och kvalitén i företaget vilket är SJR:s framgångskoncept.

Som stolta sponsorer till Therese Alshammar vill vi gratulera henne för ett framgångsrikt år och hoppas att hennes framgångar fortsätter tillsammans med SJR:s.

Enligt statistik från de Almegaanslutna företagen ökade marknaden inom ekonomi, bank och finans med 14 % för helåret och 10 % under fjärde kvartalet. SJR-koncernen har fortsatt ta marknadsandelar under året.

För mer information, kontakta:

Per Ogunro, Verkställande Direktör, tel. 070-794 38 05

Ladda ned pressmeddelandet