ir-1-hero

Investor relations

Fortsatt ökad omsättning under fjärde kvartalet

  • Omsättningen 2010 uppgick till 177,1 MSEK (133,3). Rörelseresultatet uppgick till 21,2 MSEK (4,1), vilket ger en rörelsemarginal om 12,0 % (3,1). 
  • Resultat efter skatt uppgick till 15,5 MSEK (2,9).
  • Resultat per aktie uppgick till 4,43 SEK (0,83).
  • Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 49,4 MSEK (36,3). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 6,1 MSEK (2,8), vilket ger en rörelsemarginal om 12,5 % (7,9).
  • Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning med 4 kronor per aktie.

Samtliga enheter inom SJR uppvisar ökad omsättning och positiva resultat för 2010. Konjunkturuppgången har under 2010 varit stabil och vid ingången av 2011 visas inga tecken på avmattning. Bemanningsbranschen har under de tre första kvartalen 2010 vuxit med 2 % inom affärsområdet ekonomi, bank & finans. SJR har under samma period ökat sin omsättning med 31 % och sin marknadsandel från 5,0 % till 5,7 %.

Student & Workers och Ogunsen har under 2010 ökat sin omsättning med 31 % och ökat sitt rörelseresultat med 275 %.

Moderbolaget har ökat sin omsättning med 33 % och ökat sitt rörelseresultat med 475 %.  Samtliga regionala marknader uppvisar ökad omsättning och förbättrade rörelseresultat.

Vid en jämförelse mellan kvartal 1 och 4 2010 har omsättningen för koncernen ökat med 20,7 %.

Prognosen för 2011 är förbättrad omsättning med bibehållna rörelsemarginaler. Fokus kommer att vara att fortsätta ta marknadsandelar.

Ett sponsorkontrakt har tecknats med Therese Alshammar, Sveriges mest meriterade simmare genom tiderna, inför hennes satsning för OS 2012. Therese kommer att synas i en stor del av moderbolagets marknadsföring under 2011.

För mer information, kontakta:

Per Ogunro, Verkställande Direktör, tel. 070-794 38 05

Ladda ned pressmeddelandet