ir-1-hero

Investor relations

Förbättring under fjärde kvartalet · Omsättningen 2009 uppgick till 133,3 MSEK (141,5). Rörelseresultatet uppgick till 4,1 MSEK (13,9), vilket ger en rörelsemarginal om 3,1 % (9,8). · Resultat efter skatt uppgick till 2,9 MSEK (10,4). · Resultat per aktie uppgick till 0,83 SEK (2,97). · Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 36,3 MSEK (35,6). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 2,8 MSEK (1,6), vilket ger en rörelsemarginal om 7,9 % (4,4). · Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning med 0,75 kronor per aktie. Under året har marknaden inom bemanning sjunkit de första tre kvartalen. En återhämtning av marknaden har skett under fjärde kvartalet. Bemanningsbranschens negativa utveckling har under året påverkat SJR med en minskad omsättning (-6 %) och försämrade rörelsemarginaler. SJR har dock tagit marknadsandelar inom sina områden, ekonomi, bank och finans. Student & Workers och Ogunsen har under året ökat sin omsättning tillsammans med 26 % trots rådande marknad vilket får anses positivt. På de regionala marknaderna har Stockholm haft minst nedgång. Malmö och Göteborg har drabbats hårdare men samtliga regioner uppvisar en klar förbättring fr.o.m. fjärde kvartalet. Vid en jämförelse med föregående års kvartal 4 har omsättningen ökat med 2 % från 35,6 MSEK till 36,3 MSEK och rörelseresultatet ökat med 75 % från 1,6 MSEK till 2,8 MSEK. Under fjärde kvartalet uppvisar koncernen en markant resultatförbättring, vilket medför en ökad optimism inför 2010. Prognosen för 2010 är en förbättrad omsättning och klart förbättrad rörelsemarginal. Fokus kommer under första halvåret att vara kostnadsbesparingar inom administrationen. För mer information, kontakta: Per Ogunro, Verkställande Direktör, tel. 070-794 38 05

Ladda ned pressmeddelandet