ir-1-hero

Investor relations

SJR:s omsättning ökade med 28 % under 2008, med en rörelsemarginal på 9,8 %· För helåret 2008 uppgick omsättningen till 141,5 MSEK (110,7 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 28 % (47).
Rörelseresultatet uppgick till 13,9 MSEK (15,4), motsvarande en rörelsemarginal om 9,8 % (13,9).

· Omsättningen för fjärde kvartalet 2008 uppgick till 35,6 MSEK (29,4), en ökning med 21 %. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 1,6 MSEK(3,3), vilket ger en rörelsemarginal om 4,4 % (10,8).

· Resultat efter skatt uppgick till 10,4 MSEK (11,3).

· Resultat per aktie uppgick till 2,97 SEK (3,22).

· Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning med 2,60 kronor per aktie.


Omsättningen ökade under 2008 med 28 %, medans rörelsemarginalen sjönk till 9,8 % jämfört med 13,4 % 2007. Marginalerna har främst sjunkit på grund av att tre nya kontorsetableringar skett. SJR och Student & Workers finns nu i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ogunsen finns i Stockholm. Totalt finns nu sju kontor i SJR-koncernen.

Under fjärde kvartalet har rörelsemarginalen ytterligare gått ned framförallt för att personalutökningar skett i nystartade Ogunsen och Student & Workers i Göteborg. Till detta kommer en allmän konjunkturnedgång.

Den allmänna bemanningsbranschen ökade med 13 % under år 2008, en nedgång skedde med 4 % under fjärde kvartalet. Den vikande konjunkturen har påverkat branschen. Det är framförallt västra Sverige som drabbats hårdast med en nedgång på 12 % fjärde kvartalet. Informationen ovan är hämtad från de Almegaanslutna företagen.

Marknadsläget medför att inga nya kontorsetableringar kommer att ske under år 2009. Fokus inom organisationen kommer att vara försäljning.

För mer information, kontakta:

Per Ogunro, Verkställande Direktör, tel. 070-794 38 05

Ladda ned pressmeddelandet