ir-1-hero

Investor relations

SJR koncernen fortsätter expandera


· Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till 73,0 MSEK (54,7), en ökning med 34 % (48).

· För halvåret 2008 ökade rörelseresultatet med 18 % till 9,0 MSEK (7,5), motsvarande en rörelsemarginal om 12,3 % (13,9).

· Resultat efter skatt uppgick till 6,6 MSEK (5,5).

· Resultat per aktie uppgick till 1,89 SEK (1,57).Tillväxten i koncernen var fortsatt god under första halvåret. Omsättningen för SJR är 59,9 MSEK vilket är en ökning med 26 % jämfört med föregående år. Student & Workers omsättning har stigit till 15,2 MSEK vilket är en ökning med 108 %. Rörelsemarginalen har sjunkit något vilket främst beror på nyetableringarna av SJR i Göteborg samt Student & Workers i Malmö. En ökning av personalstyrkan har även skett på försäljningsavdelningen inom koncernen vilket påverkar rörelsemarginalen kortsiktigt.

Under tredje kvartalet startar Student & Workers i Göteborg. SJR koncernens nya dotterbolag Ogunsen AB kommer även att starta sin verksamhet under tredje kvartalet. Ogunsen kommer att arbeta med search & selection samt interim management mot chefsbefattningar och tyngre specialisttjänster. Breddningen av koncernens verksamhet kommer att medföra möjlighet till fortsatt expansion. SJR:s inriktning på personlig service och kvalité fortsätter att skörda framgång.För mer information, kontakta:

Per Ogunro, Verkställande Direktör, tel. 070-794 38 05

Ladda ned pressmeddelandet