ir-1-hero

Investor relations

Delårsrapport januari – mars 2008· Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37).

· Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3), motsvarande en rörelsemarginal om 12,1 % (13,1).

· Resultatet efter skatt uppgick till 3,2 MSEK (2,3).

· Resultat per aktie uppgick till 0,92 SEK (0,65).Marknaden inom bemanning avseende ekonomi och bank & finans omsatte 2 600 MSEK år 2007. SJR:s marknadsandel är ca 4 %. SJR:s marknadsandel är större i de städer där SJR finns etablerat. SJR öppnade ett nytt kontor i Göteborg. Den marknad som kontoret är verksamt inom i Göteborg omsatte 525 MSEK enligt de Almegaanslutna företagen år 2007. SJR förväntar sig att öka sin marknadsandel i Göteborg till 5 %.

Omsättningsökningen för första kvartalet är högre än motsvarande period förra året. Detta beror på snabb tillväxt för Student & Workers. Läget är fortsatt gynnsamt för koncernen. SJR uppvisar en något lägre marginal, främst pga. nyetableringen i Göteborg. Breakeven för Göteborgskontoret beräknas ske efter ca 9-12 månader. Under året kommer också Student & Workers öppna kontor i Göteborg. Orderingången är god för samtliga enheter inom koncernen.
För mer information, kontakta:

Per Ogunro, Verkställande Direktör, tel 070-794 38 05

Ladda ned pressmeddelandet