ir-1-hero

Investor relations

Ogunsen AB (publ) publicerar varken intäkts- eller resultatprognoser. Då marknadens förväntningar avseende andra kvartalet 2023 bedöms överstiga resultatet som kommer att presenteras, offentliggörs resultatet tidigare. Rörelseresultatet för andra kvartalet förväntas preliminärt uppgå till cirka 9 MSEK. Nettoomsättning för andra kvartalet förväntas preliminärt uppgå till cirka 128 MSEK. Resultatet för andra kvartalet presenteras i sin helhet den 29 augusti 2023 kl. 08:30. Ingen ytterligare information lämnas dessförinnan. Här publicerat resultat är preliminärt.