ir-1-hero

Investor relations

Ogunsen AB (publ) offentliggör Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2023.
Rapporterna finns nu tillgängliga på https://ogunsen.se/investor-relations/ samt som bilagor i detta pressmeddelande