ir-1-hero

Investor relations

Ogunsen AB (publ) publicerar sin årsredovisning för 2022, årsredovisningen finns tillgänglig på
https://ogunsen.se/investor-relations/arsredovisningar/ samt som bilaga i detta pressmeddelande

Ladda ned pressmeddelandet