ir-1-hero

Investor relations

Ogunsen AB (publ) (”Ogunsen”) meddelar idag utfallet i inlösen av teckningsoptioner av serie TO2020. Under perioden 1 oktober-24 november 2023 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO2020 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 32 300 av 39 000 utestående teckningsoptioner vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 83 procent.

En (1) teckningsoption berättigade till teckning av en (1) ny B aktie i Ogunsen till en teckningskurs om 27,10 SEK per aktie. Ogunsen tillförs därmed cirka 0,9 MSEK genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2020, före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 0,0 MSEK.
 
Antal aktier och aktiekapital
Ogunsen tillförs genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2020 totalt 0,9 MSEK före emissionskostnader. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier uppgå till 10 758 300 aktier, varav 900 000 A aktier och 9 858 300 B aktier, aktiekapitalet uppgå till 3 586 100 SEK.