ir-1-hero

Investor relations

Wes VD Liv Gorosch har på egen begäran beslutat sig för att lämna bolaget efter tio framgångsrika år i organisationen. Arbetet med att rekrytera en ny VD för Wes är påbörjat och beräknas vara genomfört under hösten.

Wes är ett dotterbolag till SJR in Scandinavia AB och arbetar med inkluderande rekryteringsprocesser. Wes är specialister på att identifiera och inkludera marknadens bästa kvinnliga ledare i varje uppdrag med visionen att aktivt bidra till att öka mångfalden i svenskt och internationellt näringsliv.

Liv Gorosch har arbetat på Wes sedan 2011 då hon var med och grundade bolaget som sedan dess har rekryterat fler än 1000 ledare till nya chefsroller och styrelseuppdrag.

  • Jag vill tacka Liv för den skillnad hon har gjort inom branschen och för hennes bidrag till att ta Wes till den starka och tydliga marknadsposition som bolaget idag har. Wes är en ledande aktör inom mångfald i näringslivet och detta viktiga arbete kommer att fortsätta. Nästa VD för Wes har en stor och viktig uppgift framför sig och jag ser fram emot det samarbetet, säger Kent Sangler, VD SJR.

Processen för att rekrytera en ny VD för Wes är påbörjad och Liv Gorosch står till bolagets förfogande under kommande månader för att säkerställa en god överlämning.

Bolaget söker nu en kandidat som delar Wes vision och koncernens gemensamma värdegrund. Wes har ett mycket kompetent team att bygga vidare på med goda förutsättningar att bidra till koncernens framtida tillväxt.

Läs mer på www.wesgroup.se

För ytterligare information kontakta:
VD, Kent Sangler

kent.sangler@sjr.se 

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2021 kl. 13:10 CET.

SJR in Scandinavia är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag som förser arbetsmarknaden med kompetens. Bolagen inom koncernen arbetar nära sina uppdragsgivare med att utveckla humankapital och lösa kompetensbehov. Koncernens bolag arbetar med uppdrag från privata näringslivet, myndigheter, organisationer och statliga bolag och har drygt 440 medarbetare runt om i Sverige. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT och Wes. SJR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance.

Läs mer på www.sjr.se

Ladda ned pressmeddelandet