ir-1-hero

Investor relations

SJR in Scandinavia AB:s (publ) extra bolagsstämma ägde rum fredagen den 24 september 2021 i SJR:s lokaler, Humlegårdsgatan 20, Stockholm.

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring i bolagsordningen §1 företagsnamn till Ogunsen AB. Bolaget är publikt. (publ) och §14 för att anpassa till ändrat namn på författning till ” Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument”.

För mer information kontakta:

Kent Sangler, Verkställande direktör

Tel: 070-5577390

SJR in Scandinavia AB (publ)                    www.sjr.se                                                                                     

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                            Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                                                          

103 91 Stockholm                                           Org nr: 556443-2929

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Finance, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag cirka 470 medarbetare och har kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de fyra dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT, Ogunsen och Wes. SJR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se

Ladda ned pressmeddelandet