ir-1-hero

Investor relations

Vid en extra bolagsstämma i SJR in Scandinavia AB (publ) idag den 19 december 2018 beslutade bolagsstämman att godkänna styrelsens förslag om nyemission av aktier med bestämmande om apport.

SJR in Scandinavia AB (publ) (“SJR”) har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Women Executive Search Sweden AB (”WES”). Köpeskillingen ska enligt avtalet erläggas dels kontant, dels med aktier i SJR. Med anledning därav har styrelsen föreslagit att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier av serie B med bestämmelse om apport.

Den extra bolagsstämman beslutade att emittera 200 000 nya aktier av serie B med bestämmelse om apport i enlighet med styrelsens förslag. Villkoren i styrelsens förslag finns intagna i kallelsen till extra bolagsstämma som publicerades på Bolagets webbplats den 3 december 2018.

För mer information kontakta:

Per Ogunro, Verkställande direktör

Tel: 070-794 38 05

SJR in Scandinavia AB (publ)                       www.sjr.se                                                                                         

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                               Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                                                           

103 91 Stockholm                                           Org nr: 556443-2929

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi/Finans, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag knappt 530 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de tre dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT och Ogunsen. SJR är noterat på First North och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se

Ladda ned pressmeddelandet